Polityka prywatno軼i

ZBIERANIE INFORMACJI

Informacje osobiste

Us逝godawca mo瞠 poprosi u篡tkownika o podanie informacji osobistych w przypadku rejestracji u篡tkownika, realizacji p豉tno軼i, brania udzia逝 w konkursie lub loterii albo odwiedzania strony wymagaj帷ej autoryzacji. Te informacje osobiste mog obejmowa nazwisko, adres e-mail, identyfikator u篡tkownika, nazw domeny, adres URL, adres korespondencyjny i numer telefonu. Us逝godawc mog te interesowa dane demograficzne, takie jak wiek, p貫, kod pocztowy, wykszta販enie, system operacyjny, preferencje i zakres zainteresowa u篡tkownika oraz to, czy jest osob prywatn, czy reprezentuje Us逝godawc. Rezygnacja z zarejestrowania si i podania tych informacji nie przeszkadza w korzystaniu z wi瘯szo軼i obszar闚 witryny internetowej Us逝godawcy.

Informacje o konfiguracji systemu

Gdy u篡tkownik odwiedza witryn internetow Us逝godawcy lub korzysta z us逝g online Us逝godawcy, w dziennikach serwer闚 s automatycznie zbierane pewne informacje o sprz璚ie i oprogramowaniu komputera u篡tkownika. Te informacje mog obejmowa adres IP, informacje w plikach cookie, identyfikator GUID, informacje o komputerze i systemie operacyjnym, opis i spos鏏 u篡wania produkt闚 Us逝godawcy, typ przegl康arki, nazwy domen, czasy dost瘼u, informacje o dostawcy us逝g i adresy witryn internetowych, z kt鏎ych nast徙i這 przekierowanie. 

Informacje o korzystaniu z witryny internetowej

Us逝godawca i jej zewn皻rzni dostawcy us逝g 郵edz informacje, kt鏎e nie umo磧iwiaj identyfikacji u篡tkownika, o sposobie korzystania z witryny internetowej Us逝godawcy  stosuj帷 pliki cookie, identyfikatory GUID, znaczniki internetowe i zbiorcze sygna造 internetowe. 奸edz te dane dotycz帷e nawigacji (pliki dziennik闚, dzienniki serwer闚 i tzw. strumienie klikni耩). Dzi瘯i temu Us逝godawca wie, jak u篡tkownik korzysta z jej us逝g w trybie online, i za jego zgod mo瞠 powi您a t wiedz z informacjami osobistymi w celu odpowiedniego dostosowania udost瘼nianej zawarto軼i. S r闚nie zbierane informacje o adresie URL wcze郾iej odwiedzonej witryny internetowej oraz o godzinach korzystania z witryny internetowej Us逝godawcy. Ponadto s 郵edzone strony odwiedzane w ramach tej witryny internetowej oraz szczeg馧y wszelkich transakcji (pobieranie plik闚, zam闚ienia, 膨dania i polecenia). Przegl康ark mo積a skonfigurowa do powiadamiania u篡tkownika o wysy豉niu pliku cookie albo odmawiania obs逝gi plik闚 cookie lub usuwania ich, ale w takim przypadku pewne funkcje witryny internetowej Us逝godawcy mog nie dzia豉.

Polityka cookies i innych podobnych technologii

1. W zwi您ku z udost瘼nianiem oferty Us逝godawcy, stosuje tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urz康zeniu ko鎍owym u篡tkownika, kt鏎e serwery mog odczyta przy ka盥orazowym po陰czeniu si z tego urz康zenia ko鎍owego, mo瞠 tak瞠 u篡wa innych technologii o funkcjach podobnych lub to窺amych z cookies. W niniejszym dokumencie, informacje dotycz帷e cookies maj zastosowanie r闚nie do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwis闚 internetowych. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowi dane informatyczne, w szczeg鏊no軼i pliki tekstowe, kt鏎e przechowywane s w urz康zeniu ko鎍owym u篡tkownika serwisu internetowego. Cookies zazwyczaj zawieraj nazw domeny serwisu internetowego, z kt鏎ego pochodz, czas przechowywania ich na urz康zeniu ko鎍owym oraz unikalny numer.

2. Pliki cookies wykorzystywane s w celu:

a) dostosowania zawarto軼i stron serwis闚 internetowych do preferencji u篡tkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczeg鏊no軼i pliki te pozwalaj rozpozna urz康zenie u篡tkownika serwisu internetowego i odpowiednio wy鈍ietli stron internetow, dostosowan do jego indywidualnych potrzeb,

b) tworzenia statystyk, kt鏎e pomagaj zrozumie, w jaki spos鏏 u篡tkownicy serwisu korzystaj ze stron internetowych, co umo磧iwia ulepszanie ich struktury i zawarto軼i,

c) utrzymania sesji u篡tkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzi瘯i kt鏎ej u篡tkownik nie musi na ka盥ej podstronie serwisu ponownie wpisywa loginu i has豉,

d) dostarczania u篡tkownikom tre軼i reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowa.

3. W ramach naszych serwis闚 internetowych mo瞠my stosowa nast瘼uj帷e rodzaje plik闚 cookies:

a) „niezb璠ne” pliki cookies, umo磧iwiaj帷e korzystanie z us逝g dost瘼nych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniaj帷e pliki cookies wykorzystywane do us逝g wymagaj帷ych uwierzytelniania w ramach serwisu,

b) pliki cookies s逝膨ce do zapewnienia bezpiecze雟twa, np. wykorzystywane do wykrywania nadu篡 w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,

c) pliki cookies, umo磧iwiaj帷e zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umo磧iwiaj帷e „zapami皻anie” wybranych przez u篡tkownika ustawie i personalizacj interfejsu u篡tkownika, np. w zakresie wybranego j瞛yka lub regionu, z kt鏎ego pochodzi u篡tkownik, rozmiaru czcionki, wygl康u strony internetowej itp.,

e) „reklamowe” pliki cookies, umo磧iwiaj帷e dostarczanie u篡tkownikom tre軼i reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowa.

4. W wielu przypadkach oprogramowanie s逝膨ce do przegl康ania stron internetowych (przegl康arka internetowa) domy郵nie dopuszcza przechowywanie plik闚 cookies w urz康zeniu ko鎍owym u篡tkownika. U篡tkownicy serwisu mog dokona w ka盥ym czasie zmiany ustawie dotycz帷ych plik闚 cookies. Ustawienia te mog zosta zmienione w szczeg鏊no軼i w taki spos鏏, aby blokowa automatyczn obs逝g plik闚 cookies w ustawieniach przegl康arki internetowej b康 informowa o ich ka盥orazowym zamieszczeniu w urz康zeniu u篡tkownika serwisu internetowego. Szczeg馧owe informacje o mo磧iwo軼i i sposobach obs逝gi plik闚 cookies dost瘼ne s w ustawieniach oprogramowania (przegl康arki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawie w zakresie cookies oznacza, 瞠 b璠 one zamieszczone w urz康zeniu ko鎍owym u篡tkownika, a tym samym b璠ziemy przechowywa informacje w urz康zeniu ko鎍owym u篡tkownika i uzyskiwa dost瘼 do tych informacji.

5. Wy陰czenie stosowania cookies mo瞠 spowodowa utrudnienia korzystanie z niekt鏎ych us逝g w ramach naszych serwis闚 internetowych, w szczeg鏊no軼i wymagaj帷ych logowania. Wy陰czenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku mo磧iwo軼i czytania lub ogl康ania tre軼i zamieszczanych w serwisie internetowym jaki jest niniejszy Blog z zastrze瞠niem tych, do kt鏎ych dost瘼 wymaga logowania.

6. Pliki cookies mog by zamieszczane w urz康zeniu ko鎍owym u篡tkownika serwisu internetowego, a nast瘼nie wykorzystywane przez wsp馧pracuj帷ych z Blogiem reklamodawc闚, przez firmy badawcze oraz dostawc闚 aplikacji multimedialnych.

Poziom ochrony przed cookies ustawia si w ka盥ej przegl康arce:

Poziom ochrony przed cookies mo積a ustawi w swojej przegl康arce internetowej – a do ca趾owitego blokowania plik闚 cookies. Zwi瘯sza to poziom bezpiecze雟twa i ochrony danych, ale mo瞠 tak瞠 uniemo磧iwia niekt鏎e funkcje, np. zalogowanie si na konto pocztowe.

Jak zmienia si ustawienia w najbardziej popularnych wyszukiwarkach?

Google Chrome

Trzeba klikn望 na menu (w prawym g鏎nym rogu), zak豉dka Ustawienia > Poka ustawienia zaawansowane. W sekcji „Prywatno嗆” trzeba klikn望 przycisk Ustawienia tre軼i. W sekcji „Pliki cookie” mo積a zmieni nast瘼uj帷e ustawienia plik闚 cookie:

Usuwanie plik闚 cookie
Domy郵ne blokowanie plik闚 cookie
Domy郵ne zezwalanie na pliki cookie
Domy郵ne zachowywanie plik闚 cookie i danych stron do zamkni璚ia przegl康arki
Okre郵anie wyj徠k闚 dla plik闚 cookie z konkretnych witryn lub domen

Internet Explorer 6.0 i 7.0

Z menu przegl康arki (prawy g鏎ny r鏬): Narz璠zia > Opcje Internetowe > Prywatno嗆, przycisk Witryny. Suwakiem ustawiamy poziom, zmian zatwierdzamy przyciskiem OK.

Mozilla Firefox

Z menu przegl康arki: Narz璠zia > Opcje > Prywatno嗆. Uaktywni pole Program Firefox: „b璠zie u篡wa ustawie u篡tkownika”.
O ciasteczkach (cookies) decyduje zaznaczenie - b康 nie - pozycji Akceptuj ciasteczka.

Opera

Z menu przegl康arki: Narz璠zie > Preferencje > Zaawansowane.
O ciasteczkach decyduje zaznaczenie - b康 nie - pozycji Ciasteczka

Safari

W menu rozwijanym Safari trzeba wybra Preferencje i klikn望 ikon Bezpiecze雟two. Tu wybiera si poziom bezpiecze雟twa w obszarze ,,Akceptuj pliki cookie”. 

SPOS笅 KORZYSTANIA Z INFORMACJI

Informacje osobiste

Za wyra幡 zgod u篡tkownika, Us逝godawca zbiera i integruje jego informacje osobiste, a nast瘼nie u篡wa ich do ulepszania i personalizowania obs逝gi swojej witryny internetowej, produkt闚 i us逝g. Us逝godawca korzysta z tych informacji do komunikowania si z u篡tkownikiem za po鈔ednictwem Internetu, poczty e-mail, poczty tradycyjnej lub telefonu wy陰cznie po udzieleniu przez niego wyra幡ej zgody na tak komunikacj. Jedynym wyj徠kiem od tych Zasad s wiadomo軼i e-mail us逝g informuj帷e u篡tkownika o przerwach w dzia豉niu systemu, problemach dotycz帷ych oferty, zawieraj帷e przypomnienia hase itp. Ponadto na podstawie podsumowanych danych anonimowych s tworzone statystyki i raporty do r騜nych cel闚 biznesowych. Us逝godawca mo瞠 tworzy podsumowania danych anonimowych i udost瘼nia dane anonimowe partnerom marketingowym w celu oferowania wszystkim klientom mo磧iwie najatrakcyjniejszych produkt闚 i us逝g oraz ulepszania zawarto軼i i us逝g.

Sporadycznie Us逝godawca zleca innym firmom 鈍iadczenie ograniczonych us逝g w jej imieniu, takich jak obs逝ga i dostarczanie przesy貫k, obs逝ga klienta, przetwarzanie transakcji oraz wykonywanie analiz statystycznych us逝g Us逝godawcy. Te firmy otrzymuj tylko informacje osobiste (takie jak adres e-mail) potrzebne do udost瘼niania okre郵onego rodzaju us逝g. Dostawcy us逝g Us逝godawcy s zobowi您ani do zachowania poufno軼i informacji u篡tkownik闚 i nie mog ich u篡wa w 瘸dnych innych celach.

Od czasu do czasu Us逝godawca uzupe軟ia informacje zbierane w witrynie o informacje uzyskane drog inn ni elektroniczna lub od innych podmiot闚. Te informacje s u篡wane do precyzyjniejszego okre郵ania profilu klienta i do gromadzenia biznesowych informacji kontaktowych. Takie informacje uzupe軟iaj帷e s wi璚 powi您ane z firmowymi informacjami kontaktowymi, a w niekt鏎ych przypadkach z informacjami umo磧iwiaj帷ymi identyfikacj osoby.

Wiadomo軼i e-mail

Us逝godawca okresowo wysy豉 do zarejestrowanych u篡tkownik闚 wiadomo軼i e-mail z informacjami o swoich us逝gach. W wysy豉nej wiadomo軼i e-mail mo瞠 zosta u篡ty obrazek o nazwie „single pixel GIF”, kt鏎y pozwala przystosowa format wiadomo軼i do mo磧iwo軼i komputera adresata. Za pomoc tej technologii jest te okre郵ana 陰czna liczba os鏏, kt鏎e otwieraj wiadomo軼i wys豉ne przez Us逝godawc. Gdy u篡tkownik inicjuje odpowied, klikaj帷 陰cze zawarte w wiadomo軼i e-mail, nast瘼uje przekierowanie do odpowiedniej strony internetowej. Odpowied jest rejestrowana, a nast瘼nie u篡wana w celu dostarczania u篡tkownikowi materia堯w lepiej dopasowanych do jego zainteresowa.

Ujawnianie informacji

Us逝godawca zachowuje poufno嗆 informacji umo磧iwiaj帷ych identyfikacj u篡tkownika. Nie ujawnia ich osobom trzecim ani podmiotom, kt鏎e nie musz mie do nich dost瘼u, chyba 瞠 zajd okre郵one okoliczno軼i. Poni瞠j wyszczeg鏊niono dodatkowe okoliczno軼i, w jakich Us逝godawca mo瞠 udost瘼nia informacje osobiste u篡tkownika:

Niekt鏎zy pracownicy, niezale積i podwykonawcy i dostawcy us逝g Us逝godawcy mog mie dost瘼 do informacji umo磧iwiaj帷ych identyfikacj u篡tkownika wy陰cznie w zakresie niezb璠nym do wspierania Us逝godawcy w prowadzeniu dzia豉lno軼i. Ci pracownicy i podwykonawcy s zobowi您ani do przestrzegania zasad poufno軼i i bezpiecze雟twa. Dost瘼 do tych informacji mog mie filie, przedstawicielstwa i zewn皻rzni dostawcy us逝g Us逝godawcy w okoliczno軼iach uznanych przez Us逝godawc za uzasadnione.

Us逝godawca mo瞠 ujawni informacje umo磧iwiaj帷e identyfikacj u篡tkownika innej firmie w przypadku planowanego po陰czenia z t firm lub przej璚ia przez ni, a tak瞠 dowolnej organizacji zaanga穎wanej w po陰czenie, przekazywanie lub sprzeda w豉sno軼i czy podmiot闚 Us逝godawcy. Przed ujawnieniem danych umo磧iwiaj帷ych identyfikacj u篡tkownika z innych przyczyn Us逝godawca uzyska najpierw jego zgod, na przyk豉d za po鈔ednictwem poczty e-mail, potwierdzenia klikni璚iem, mo磧iwo軼i niewyra瞠nia zgody drog elektroniczn lub w inny spos鏏. Je郵i u篡tkownik umie軼i jakiekolwiek informacje w publicznym obszarze witryny internetowej Us逝godawcy, na przyk豉d w pokojach rozm闚 albo na tablicach wiadomo軼i, b璠 one publicznie dost瘼ne oraz mog zosta ponownie wykorzystane i opublikowane przez Us逝godawc wed逝g jej uznania i zgodnie z Warunkami u篡tkowania. Te informacje mog zosta ujawnione w celu ochrony praw i w豉sno軼i Us逝godawcy, w tym jej witryn internetowych.

Us逝godawca mo瞠 r闚nie udost瘼ni informacje umo磧iwiaj帷e identyfikacj u篡tkownika w odpowiedzi na 膨dania organ闚 軼igania, decyzje s康u lub inne procesy prawne lub w przypadku gdy uzna, 瞠 takie ujawnienie jest niezb璠ne do zbadania, unikni璚ia lub zwalczenia nielegalnych dzia豉, oszustw, zagro瞠 fizycznych, kt鏎e mog dotyczy u篡tkownika lub innych os鏏, zagro瞠 dla bezpiecze雟twa pa雟twa, a tak瞠 z innych powod闚 uzasadnionych obowi您uj帷ym prawem lub przepisami. Organizacja, kt鏎a na mocy jednego z wy瞠j podanych uwarunkowa uzyska dost瘼 do informacji umo磧iwiaj帷ych identyfikacj u篡tkownika, zostanie zobowi您ana przez Us逝godawc do przestrzegania uj皻ych w tych Zasadach warunk闚 dotycz帷ych ochrony i obs逝gi informacji umo磧iwiaj帷ych identyfikacj u篡tkownika.

Zakaz ujawniania

Z wyj徠kiem przypadk闚 wymienionych powy瞠j, Us逝godawca nie b璠zie ujawnia informacji umo磧iwiaj帷ych identyfikacj u篡tkownika innym podmiotom, w tym r闚nie Reklamodawcom, bez jego wyra幡ej zgody. Ponadto Us逝godawca nie b璠zie udost瘼nia, sprzedawa, wydzier瘸wia ani w 瘸den inny spos鏏 ujawnia informacji osobistych u篡tkownika, listy adres闚 e-mail ani listy adres闚 pocztowych innym podmiotom do ich w豉snych cel闚 promocyjnych.

OCHRONA INFORMACJI

Zbierane w tej witrynie informacje osobiste mog by przechowywane i przetwarzane w Polsce oraz innych krajach, w kt鏎ych Us逝godawca ma lub b璠zie mia豉 swoje filie, przedstawicielstwa i agencje. Us逝godawca dok豉da wszelkich stara, aby zapewni bezpiecze雟two informacji osobistych u篡tkownika. Stosowanych jest wiele przer騜nych technologii i procedur zabezpiecze w celu ochrony informacji osobistych przed nieautoryzowanym dost瘼em, wykorzystaniem lub ujawnieniem. Informacje osobiste s na przyk豉d przechowywane w systemach komputerowych o ograniczonym dost瘼ie. Systemy te s umieszczone w specjalnie chronionych pomieszczeniach.